Plán práce Vedení SH ČMS, VV SH ČMS a SS OSH na rok 2021 (do VI. sjezdu) a celostátní akce SH ČMS na rok 2021

PLÁN PRÁCE - KE STAŽENÍ

„PLÁN PRÁCE“ Je vzhledem k mimořádným opatřením a Protiepidemickému systému pracovním materiálem. všechny termíny naplánovaných jednání a ostatních akcí se mohou AKTUÁLNĚ měnit dle platných nařízení ministerstva zdravotnictví ČR.

Stálé body programu výkonného výboru:

 • Zahájení, volba zapisovatele, ověřovatelů, schválení programu jednání
 • Informace z jednání Vedení SH ČMS
 • Kontrola plnění usnesení
 • Informace z jednání ÚKRR, průběžná kontrolní činnost SH ČMS
 • Příprav jednání VI. sjezdu SH ČMS
 • Návrhy na vyznamenání SH ČMS
 • Informace členů VV SH ČMS a činnost ÚOR za uplynulé období
 • Různé (Hasičský tisk, ČNV CTIF, hospodaření společností s vlastnickým podílem SH ČMS)
 1. ledna - Vedení SH ČMS - Praha

      1) Zahájení jednání
      2) Kontrola záznamu z jednání Vedení SH ČMS z 10. 12. 2020
      3) Příprava jednání VV SH ČMS a MSS OSH – návrh na hlasování PER – ROLLAM
      4) Plán práce výkonných a rozhodovacích orgánu SH ČMS 2021
      5) Návrhy na vyznamenání
      6) Různé

 1. února – pracovní porada Vedení SH ČMS – Praha
 1. března - Vedení SH ČMS - Praha

     1) Zahájení, volba zapisovatele
     2) Kontrola zápisu z minulého jednání
     3) Příprava jednání VV SH ČMS
     4) Příprava MČR dětí, MČR dorostu, MČR v PS, MČR v klasických disciplínách CTIF, MČR v TFA a MČR ve vyprošťování
     5) Zpráva o hospodaření SH ČMS za rok 2020
     6) Návrh rozpočtu SH ČMS na rok 2021
     7) Návrhy na vyznamenání
     8) Různé

 1. března - Výkonný výbor SH ČMS – Praha

     1) Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání
     2) Kontrola plnění usnesení
     3) Informace z jednání Vedení SH ČMS
     4) Informace z jednání ÚKRR
     5) Příprava jednání VI. sjezdu SH ČMS
     6) Stav přípravy jednání SD OSH STČ, PZ, OL, LBC a možnosti konání rozhodovacích orgánů včetně provedení voleb u sborů, OSH a KSH v době mimořádných opatření
     7) Zajištění jednání SS OSH
     8) Informace o hospodaření SH ČMS za rok 2020
     9) Projednání rozpočtu SH ČMS na rok 2021
     10) Plán práce vedení, VV SH ČMS a SS OSH do VI. sjezdu SH ČMS a celostátní akce SH ČMS na rok 2021
     11) Stav přípravy schválených celostátních akcí (MČR v PS, MČR Plamen, MČR dorostu, MČR TFA, MČR CTIF, MČR ve vyprošťování, Haly Jablonec n. N., MS v PS, MS dorostu)
     12) Záměry spolupráce s HVP a.s. pro rok 2021
     13) Návrhy na vyznamenání včetně přehledu schválených vyznamenání od posledního jednání VV SH ČMS a informace k udělování titulů ZH
     14) Různé
     15) Závěr jednání

 1. dubna - Vedení SH ČMS - Praha

     1) Zahájení, volba zapisovatele
     2) Kontrola zápisu z minulého jednání
     3) Příprava VI. sjezdu SH ČMS
     4) Různé

 1. dubna - Výkonný výbor SH ČMS - Praha

     1) Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání
     2) Informace z jednání Vedení SH ČMS
     3) projednání zápisu z jednání VV SH ČMS ze dne 25. 3. 2021
     4) Právní záležitosti SH ČMS
     5) Zajištění jednání SS OSH
     6) Návrhy na vyznamenání
     7) Různé
     8) Závěr jednání

 1. dubna - Vedení SH ČMS - Praha

     1) Zahájení, volba zapisovatele
     2) Kontrola zápisu z minulého jednání
     3) Zhodnocení jednání VV SH ČMS 8. 4. 2021
     4) Příprava jednání SS OSH 24. 4. 2021
     5) Různé – rozpis jednání orgánů SH ČMS směřujících ke konání VI. sjezdu SH ČMS 9. 7. 2021    

 1. dubna (sobota) - Shromáždění starostů OSH ČMS – BVV Brno
 • Zahájení, volba pracovních komisí
 • Průběžná zpráva od činnosti SH ČMS od posledního SS OSH
 • Zpráva o hospodaření SH ČMS za rok 2020
 • Zpráva o činnosti ÚKRR za rok 2020
 • Zprávy o činnosti ÚOR (všech ÚOR - písemně) za rok 2020
 • Zpráva o činnosti a hospodaření společností s vlastnickým podílem SH ČMS za rok 2020
 • Plán práce Výkonných a rozhodovacích orgánů SH ČMS na rok 2021
 • Plán akcí 2021
 • Rozpočet SH ČMS na rok 2021
 • Příprava VI. sjezdu SH ČMS
 • Diskuze, vystoupení hostů
 • Projednání a schválení usnesení
 • Závěr
 1. května - Vedení SH ČMS - Praha
 • Zahájení, volba zapisovatele
 • Projednání návrhů dokumentů pro konání VI. sjezdu SH ČMS
 • Hodnocení Shromáždění starostů OSH, návrhy k realizaci jeho závěrů a vyhodnocení diskuse
 • Příprava jednání VV SH ČMS
 • Informace z jednání VH HVP,a.s.
 • Různé
 1. května - Výkonný výbor SH ČMS + starostové KSH – CHH Přibyslav
 • Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání
 • Informace z jednání Vedení SH ČMS
 • Hodnocení Shromáždění starostů OSH, návrhy k realizaci jeho závěrů a vyhodnocení diskuse
 • Projednání návrhů dokumentů pro konání VI. sjezdu SH ČMS
 1. Pozvánka
 2. Program jednání
 3. Jednací řád
 4. Volební řád
 5. Usnesení
 • Stav přípravy MČR dětí, MČR dorostu, MČR PS, MČR v klasických disciplínách CTIF a MČR ve vyprošťování (předkládá: ÚORHS, ÚORR a ÚORM)
 1. května (pátek) - Shromáždění starostů OSH ČMS – CHH Přibyslav
 • Zahájení, volba pracovních komisí
 • Projednání návrhů dokumentů pro konání VI. sjezdu SH ČMS
 1. Pozvánka
 2. Program jednání
 3. Jednací řád
 4. Volební řád
 5. Usnesení
 • Diskuze, vystoupení hostů
 • Projednání a schválení usnesení
 • Závěr
 1. června - Celorepublikové vyhlášení soutěže POODM – Přibyslav
 1. července – Jednání VI. sjezdu SH ČMS BVV Brno

Předpokládané akce bez termínu:

Školení hospodářů a funkcionářů SH ČMS – Přibyslav

Slavnostní ukončení UDH – VŠB – TU Ostrava

Předání titulu Zasloužilý hasič – CHH Přibyslav

Předpokládané sportovní akce:

 1. – 27. června - MČR Plamen 2021 - Jihlava
 1. – 5. července - MČR dorostu 2021 – Zábřeh
 1. srpna - MČR v požárním útoku – Hradec králové
 1. srpna - MČR v běhu na 100m s překážkami – Ostrava
 1. srpna - MČR ve výstupu na cvičnou věž – Široký Důl
 1. srpna - MČR TFA – Svitavy
 1. září MČR družstev JSDH ve vyprošťování - Praha
 1. září – MČR v CTIF – Dvůr Králové nad Labem

podzim – Jablonecká hala mladých hasičů

podzim – Jablonecká hala dospělých a dorostu

Český pohár v běhu na 100 m s překážkami 2021

 

Ostrava                          10. 7.

Praha                              17. 7.

Třebíč                              24. 7.

Bludov                             31. 7.

Kamenec                         7. 8.

 

Liga v disciplínách CTIF

 

Praha                               9. 5.

Vlčnov                             28. 8.

Velké Meziříčí                 11. 9.

Zahraniční soutěže

 1. – 15. srpna Čakovec – Chorvatsko - X. mistrovství světa chlapců a juniorů a VI. mistrovství světa dívek a juniorek
 1. srpna – 5. září 2021 Karaganda – Kazachstán – XVI. mistrovství světa mužů a VII. mistrovství světa žen

POZNÁMKA:

 • „PLÁN PRÁCE“ se může měnit dle aktuální potřeby SH ČMS