Zásady pro nakládání a zcizování nemovitého majetku SH ČMS

ento metodický pokyn je vydán pro sjednocení postupu při nakládání s nemovitým majetkem, který získá SH ČMS především jako nástupnická organizace Svazu požární ochrany.

DOKUMENT KE STAŽENÍ