Odznaky odbornosti mladých hasičů 2022

OORM Zlín připravila termíny pro plnění odznaků odbornosti kronikář, preventista, strojník, cvičitel a velitel.

Doporučujeme účast jen řádně připravených dětí v kategorii starší žáci. S sebou hlavně psací potřeby a členské průkazy. Není nutné se přihlašovat na termíny, ale pokud přijedete se zpožděním, omluvte se minimálně SMS garantu daného termínu. Kronikáři musí mít s sebou kroniku kolektivu v odpovídajícím stavu!

Termíny:                    

20.02.2022 - 9:00         Újezd – Hasičská zbrojnice.
Garant zkoušek:           Pavel Petrů (608 822 804)

06.03.2022 - 9:00         Zádveřice – Hasičská zbrojnice.
Garant zkoušek:          Jaroslav Pekař  (777 737 332)

13.03.2022 - 9:00         Kvítkovice – Hasičská zbrojnice.
Garant zkoušek:           Martin Holčík (728 601 997)