Od 30. září se změnily podmínky pro testování

Od 30. září platí nové podmínky pro testování – v případě sportovních nebo volnočasových pravidelných aktivit neměnných kolektivů není nutné, dokládat test.

Pravidelné schůzky kolektivů MH a tréninky sportovních oddílů složených z jeho členů a s vyloučením veřejnosti tuto podmínku splňují.

V platnosti stále zůstávají následující ustanovení:

  • Zakazuje se účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19
  • Je nutné vést evidenci docházky pro případ epidemiologického šetření
    (pozn. evidence docházky tvoří základní dokumentaci kolektivu bez ohledu na aktuální nařízení.)

Povinnost prokazování bezinfekčnosti na soutěžích zůstává

Organizátor soutěže je povinen vést evidenci přítomných osob pro případ epidemiologického šetření (po dobu minimálně 30 dnů).

Pro účast na soutěži je stále vyžadováno prokázání jedné z podmínek (zjednodušeno):

  • PCR test maximálně 7 dní starý
  • Antigenní test provedený zdravotnickým pracovníkem maximálně 72 hodin starý (jen v případě sportovních soutěží max. 7 dní starý)
  • 14 dnů po ukončení očkování
  • Maximálně 180 dnů po průkazu onemocnění covid-19
  • Antigenní test provedený na místě – platí jen pro danou akci

Pro usnadnění kontroly doporučujeme organizátorům vyžadovat od vedoucích družstev při prezenci jmenný seznam členů družstva s uvedením kontaktu a způsobu prokázání bezinfekčnosti (dle přiloženého vzoru).

Celé znění opatření naleznete zde (odkaz na web mzcr.cz).
(Oblast naší činnosti upravují zejména odstavce 11, 12, 13 a 16.)