Okresní sdružení hasičů Zlín vám přeje krásné prožití svátků vánočních a v novém roce hodně štěstí a zdraví.

 • Narrow screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Pondělí 21 Led 2019
Home ZH Setkání Aktivu Zasloužilých hasičů a funkcionářů okresu Zlín.
Setkání Aktivu Zasloužilých hasičů a funkcionářů okresu Zlín. Tisk Email
Napsal uživatel Vlastimil Nevařil   
Středa, 01 Červen 2016 00:00

V pátek dne 15. dubna 2016 se sešlo 17 členů Aktivu ZHaF okresu Zlín na výročním setkání, spojeném s komentovanou prohlídku zámku a továrny na výrobu nábytku LENA Nábytek, s.r.o. Holešov.

 

Po prohlídce zámku jsme se přesunuli do moderní výrobny nábytku a poté do salónku R-Clubu, ve kterém proběhlo výroční jednání Aktivu ZHaF okresu Zlín.
Sestra Ordeltová přivítala hosty a vzpomněla na ZH, kteří v roce 2015 zemřeli - br. František Jurášek z SDH Kašava, br. Antonín.Filkorn z SDH Štítná n.Vl. br. Oldřich Mezihorák z SDH Otrokovice.

Zprávu o činnosti Aktivu ZHaF přednesl br. Jan Štalmach. Okomentoval průběh a závěry jednání v loňském roce.

V průběhu roku 2015 se někteří členové Aktivu zúčastnili hasičské pouti na Hostýně a v Provodově. Dále dle možností, samozřejmě jako hosté, se naši členové zúčastňovali různých hasičských soutěží ve sborech, okrscích, v okrese i kraji. Jsme rádi, že na nás mladší generace nezapomíná a že jsme na tyto akce zváni. Faktem zůstává, že někteří členové Aktivu jsou stále členy výborů SDH, okrsků, jsou členy VV OSH Zlín, VV KSH ZLK a odborných rad. Vedoucí Aktivu ZHaF se pravidelně zúčastňuje jednání VV OSH Zlín.

V  roce 2015 jsme uskutečnili tři návštěvy u jubilantů a to u br. Tomáše Holčíka 75 let z SDH Kvítkovice, br. Antonína Filkorna 85 let z SDH Štítná nad Vláří, u sestry Anastázie Juráškové 70 let a v lednu 2016 jsme navštívili br. Aloise Prachaře u příležitosti 85. narozenin.

Rekreace na Bečvě se zúčastnilo celkem 9 členů našeho Aktivu a 7 rodinných příslušníků. Pobyt na hotelu Bečva byl po všech stránkách velmi příjemný, nechybělo sportovní vyžití, vycházky a zájezdy do okolí. Účast zástupců zlínského kraje a zástupců OSH a KSH jen potvrdila, že naše práce pro Sdružení je stále hodnocena.

2. července 2015 náš okres navštívili zasloužilý hasiči z okresu Uh. Hradiště, kde si mimo jiné prohlédli nově otevřené Hasičské muzeum ve Vizovicích.

V pátek dne 9. října 2015 se setkali zasloužilí hasiči z okresů Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín v kulturním zařízení Obce Hovězí. Aktiv zasloužilých hasičů Zlínského kraje sdružuje v současné době 81 členů, z toho 11 žen. Většina z nich, kteří se setkání zúčastnili, si v dalším průběhu jednání vyslechla slova poděkování za jejich celoživotní hasičskou angažovanost při naplňování hasičského poslání. Ta odezněla od všech diskutujících – MVDr. Stanislava Mišáka, Jiřího Čunka, Stanislava Pumprly, Plk. Ing. Víta Rušara, Václava Holáska, Ing. Josefa Bernátíka, Martiny Rekové, Jaromíra Polanského, Ladislava Švejdy i Tomáše Fily.

K dnešnímu dni má Aktiv ZH okresu Zlín celkem 25 nositelů titulu ZH a 3 ZF.

Zprávu pokladníka přednesla ses. Jurášková. Do budoucna navrhuje častější setkávání členů Aktivu ZHaF.

V diskusi vyřídil br. Malota pozdrav od br. Beníčka, který se ze zdravotních důvodů jednání nemohl zúčastnit.

Br. Polášek souhlasí s tím, aby se členové Aktivu setkávali častěji

Ing. Bernátík:

 

 • taky by uvítal, aby se členové Aktivu setkávali častěji, je ale třeba, abychom si sami navrhli způsob

 • informoval o jednání VV SH ČMS, KSH ZK a OSH Zlín

 • pozval přítomné na Hasičskou pouť na Hostýně 30.4.2016

 • 4.5.2016 setkání hasičů u hejtmana Zlínského kraje – proběhne předání Záslužné medaile Zlínského kraje II. stupně br. Fr. Poláškovi

 • kniha o historii dobrovolných hasičů okresu Zlín je hotová – děkuje všem, kteří se na této akci podíleli

 • předání titulu Čestný funkcionář ses. J.Zatloukalové

 • předání Záslužné medaile SH ČMS – OSH Zlín III. stupně s pořadovým číslem 001 br. Oldřichu Methodovi

 • br. Juřena – vedoucí Aktivu OSH Kroměříž a Zlínského kraje ze zdravotních důvodů odstoupil z funkcí. Nový vedoucí Aktivu OSH Kroměříž br. Zdeněk Janásek, volba vedoucího Aktivu ZHaF Zlínského kraje bude v měsíci květnu

 • rekreace ZH –celkem 8 zájemců o rekreaci –3 pro rekreaci na Bečvě a 5 pro Luhačovice (případně Bečva)

 • br. Pechanec – vzpomínky na začátky činnosti VV OSH Zlín – spolupráce s br. Methodem

 • ses. Zatloukalová – rovněž vzpomínky na spolupráci s br. Pechancem

  Usnesení z výročního jednání schválilo zprávy o činnosti za uplynulé období a hospodaření Aktivu ZHaF za rok 2015. Výbor Aktivu se bude zbývat návrhem na častější setkávání členů.  Vlasta Ordeltová

  Jednatelka Aktivu ZHaF OSH Zlín

 

Aktualizováno Čtvrtek, 02 Červen 2016 16:39