• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Úterý 18 Čer 2019
Home Soutěže Velká uzlovací soutěž Vyhlášení 19. ročníku Velké uzlovací soutěže 2011
Vyhlášení 19. ročníku Velké uzlovací soutěže 2011 Tisk Email
Napsal uživatel Vlastimil Nevařil   
Úterý, 11 Leden 2011 20:12

Vyhlašuje: Okresní odborná rada mládeže – SH ČMS, OSH Zlín
Podmínky účasti: KATEGORIE MLADŠÍ A STARŠÍ ŽÁCI, člen kolektivu mladých hasičů.

Průběh soutěže:

1. kolo probíhá individuálně v každém sboru.
Je zahájeno vy­dáním OZ soutěže a končí dne 7.3.2011 v 16:00 hodin.
Do této doby je nutné výsledky všech soutěžících I. kola do­ručit do kanceláře OSH Zlín. V tomto kole může soutěžit kte­rýkoliv člen kolektivu mladých hasičů při dodržení podmínek účasti.
Výsledky soutěžících se zapisují na výsledkovou listinu se jménem soutěžícího, datem narození a kategorií ve které soutěží. Správnost zaslaých údajů potvrzuje vedoucí kolekti­vu nebo pověřený funkcionář sboru uvedením svého jména, podpisu a telefonu (při zaslání výsledkové listiny emailem, není nutný podpis). Vzor výsledkové listiny je ke stažení na www.oshzlin.cz
Výsledky zasílejte na adresu Okresního sdružení hasičů ve Zlíně, Přílucká 213, 760 01, nebo na email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

2. kolo – Velké finále, zúčastní se ho podle počtu přihláše­ných družstev 2 nebo 3 nejlepší soutěžící z každého kolektivu v obou kategoriích. Toto finále se bude konat v neděli 27.3.2011 (místo a čas bude upřesněn). Pozvánky na finále budou zaslány na adresy soutěžních kolektivů.

Provedení soutěže:
Soutěží se ve vázání 5ti uzlů (lodní, tesařský, plochá spojka, zkracovačka, úvaz na proudnici) v pořadí uvedeném v závorce.Uzly se vážou dle směrnic hry Plamen.
Pro jednotlivé uzly jsou stanoveny délky provazu:
- ( L ) lodní, ( PS ) plochá spojka a ( Z ) zkracovačka 1,5 m
- ( T ) tesařský 2,0 m ( přivázaný k hrazdě )
- ( ÚP ) úvaz na proudnici
- ( LS) lano v sáčku
Lodní a tesařský uzel se váže na hrazdě.

Lodní na vodorovné části, tesařský na svislé části hrazdy. Provaz určený pro vázá­ní tesařského uzlu je jedním koncem uvázán k hrazdě. Úvaz na proudnici se váže na podlaze.
Soutěžící sám stiskne stopky a potom váže uzly v uvedeném pořadí. Před zahájením pokusu se nesmí dotýkat provazu a ruce musí být nad stolem. Po uvázání posledního uzlu, úvaz na proudnici, opět stiskne stopky. Hodnocen je čas naměřený časomírou.
Lana soutěžícímu připraví rozhodčí tak, jak je nakresleno na obrázku. Za nesprávně uvázaný uzel se počítá pokus jako neplatný.

Vysvětlivky:

S - stopky, H - hrazda, P – proudnice