• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Neděle 24 Bře 2019
Home ZH XV. setkání zasloužilých hasičů Zlínského kraje – Zádveřice-Raková 2017
XV. setkání zasloužilých hasičů Zlínského kraje – Zádveřice-Raková 2017 Tisk Email
Napsal uživatel Vlastimil Nevařil   
Sobota, 07 Říjen 2017 00:00

V pátek dne 6. října 2017 se setkali zasloužilí hasiči z okresů Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín v kulturním zařízení Obce Zádveřice-Raková. Přivítalo je velmi příjemné prostředí podbarvené vystoupením hudebníků Duo Moraváci.

Význam a důležitost akce podtrhla účast řady významných hostů, např. poradkyně předsedy vlády ČR PaedDr .Aleny Gajdůškové, hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, ředitele Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Plk. Ing. Víta Rušara a starosty Obce Zádveřice-Raková Ing. Lubomíra Kokeše. Starostu SH ČMS zastupoval člen VV Stanislav Pumprla, Aktiv zasloužilých hasičů ČR Josef Netík a Václav Holásek, dále byli přítomni starosta KSH Zlínského kraje Ing. Josef Bernátík a starosta SDH Zádveřice Vladimír Jurča. Jednání řídil Vlastimil Nevařil.

 

V úvodu jednání vystoupily se svým programem děti ze Sboru dobrovolných hasičů Zádveřice, vedené paní učitelkou, vychovatelkou a vedoucí mládeže Mgr. Zdenkou Jurčovou. Jejich vystoupení se velmi líbilo. Následovala prezentace družstva starších žákyň, které v úvodu zazpívaly píseň a byl promítnut sestřih z jejich úspěšného vystoupení na hasičské olympiádě mládeže v rakouském Villachu.

V oficiální části jednání pozdravil účastníky setkání starosta obce Zádveřice-Raková, který velmi dobře hodnotil práci dobrovolných hasičů a zásahové jednotky v obci. Vedoucí krajského Aktivu ZH Zlínského kraje Ing. Pavel Plachý zhodnotil práci v průběhu roku 2017. Vedoucí Aktivů ZH jednotlivých okresů br. Jan Štalmach, Zdeněk Janásek a Jan Kovář seznámili přítomné s podrobnějším hodnocením své činnosti. Následně Ing. Pavel Plachý předložil plán práce aktivu na rok 201.

Účastníci setkání si v dalším průběhu jednání vyslechli slova poděkování za jejich celoživotní hasičskou angažovanost při naplňování hasičského poslání. Ta odezněla od všech diskutujících – PaedDr .Aleny Gajdůškové, Plk. Ing. Víta Rušara, Josefa Netíka a Ing. Josefa Bernátíka. Hejtman ZK Jiří Čunek ocenil práci hasičů s nejmladší generací a taktéž se připojil s poděkováním za celoživotní angažovanost zasloužilých hasičů.

Starosta KSH Zlínského kraje a starosta SDH Zádveřice předali hejtmanovi poděkování za finanční podporu Zlínského kraje při účasti družstva starších žákyň na hasičské olympiádě mládeže.

Neformální posezení s příjemnou kulisou písniček završilo další vydařené setkání zasloužilých hasičů Zlínského kraje.

 

Ve Zlíně dne 6.10.2017
Zpracoval: Ing. Josef Bernátík, starosta OSH Zlín