• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Čtvrtek 25 Dub 2019
Home OSH Zlín Usnesení VV OSH Usnesení č. XVI/2017
Usnesení č. XVI/2017 Tisk Email
Napsal uživatel Vlastimil Nevařil   
Středa, 06 Září 2017 00:00

USNESENÍ č. XVI/2017
z jednání Výkonného výboru OSH Zlín
konaného dne 29. srpna 2017

 

 

Usnesení č. 1/XVI/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Rozhodl – výměna členských průkazůza plastové proběhne centrálně přes ústředí SH ČMS u těch členů, kteří budou mít v centrální evidenci vloženu fotografii – u mladých hasičů je to povinnost. Ostatním bez fotografie bude vytištěna papírová zalisovaná průkazka.
- SDH, které ukončily vkládání fotografií do centrální evidence, sdělí tuto skutečnost do sekretariátu OSH Zlín, nejlépe na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , který zajistí tisk nových průkazek (dosud nahlásily SDH Pradlisko, Petrůvka, Lukov, Zlín-Malenovice, Lukoveček, Podkopná Lhota, Vlachovice a Nedašov)
- pořídit speciální tiskárnu pro tisk plastových členských průkazů následně po provedené výměně stávajících průkazů
Ukládá starostovi OSH zaslat do všech sborů v okrese e-mailovou zprávu k předávání informací o ukončení vkládání fotografií do Centrální evidence SDH včetně požadavků na kód EYCA v termínu do konce srpna 2017.

Usnesení č. 2/XVI/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Ukládá starostovi OSH
- zaslat starostům a velitelům okrsků přehled účasti zástupců okrsků na okresním kole v PS včetně účasti velitelů okrsku na jednáních OORR za posledních 5 let
- zapracovat výrazné dopady neúčasti zástupců okrsků na postupových soutěžích a jednání OOR do kritérií pro přidělování příspěvků okrskům a kritéria předložit na jednání VV OSH 24.10.2017
- zapracovat problematiku neúčasti na akcích OSH a KSH do hlavní zprávy na Shromáždění představitelů sborů okresu Zlín 2017

Usnesení č. 3/XVI/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Bere na vědomí hodnocení práce OSH Zlín za období 1.-8./2017,
Děkuje
- všem kolektivům a jednotlivcům za reprezentaci okresu Zlín při postupových soutěžích mládeže a dospělých, hlavně SDH Pohořelice za 7. místo na MČR dorostu ve Zlíně a SDH Zádveřice za 6. místo na hasičské olympiádě mládeže ve Villachu
- všem funkcionářům, členům VV OSH, okresních odborných rad a dobrovolníkům, kteří se podíleli na zdárném průběhu MČR hry Plamen a soutěží dorostu v PS ve Zlíně ve dnech 1.-5.7.2017.

Usnesení č. 4/XVI/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Bere na vědomí informaci o zajištění jednání Shromáždění představitelů sborů okresu Zlín, které proběhne v sobotu dne 11.11.2017 od 9:00 hodin v prostorách Kulturního zařízení v Lukově
Ukládá vedoucím OOR a OKRR projednat a zaslat plány práce na rok 2018 včetně termínů soutěží a akcí v elektronické podobě do sekretariátu OSH v termínu do 22.10.2017
Ukládá starostovi OSH a vedoucímu sekretariátu
- zaslat pozvánky a doprovodné dokumenty na jednání Shromáždění představitelů sborů okresu Zlín do sborů okresu, hostům, členům Aktivu zasloužilých hasičů a funkcionářů, starostům okrsků, členům VV OSH a OKRR
- připravit k projednání na příštím jednání VV OSH materiály pro Shromáždění představitelů sborů okresu Zlín:
- program jednání VV OSH Zlín na rok 2018
- plán činnosti - akcí OSH Zlín na rok 2018
- plnění rozpočtu OSH Zlín za 1-9/2017
- návrh rozpočtu OSH Zlín na rok 2018
- řízení jednání včetně složení pracovních komisí
Uvedené dokumenty zaslat elektronicky s pozvánkou na příští VV jako podklad pro jednání.
Ukládá starostovi OSH zaslat do sborů písemně i elektronicky formulář „Hlášení termínů a akcí na rok 2018" z důvodu požadavku Zlínského kraje na urychlené dodání podkladů pro čerpání neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje. Dokument je nutno vrátit nejpozději do 27.10.2017 do sekretariátu OSH Zlín, Broučkova 292, 760 01 Zlín nebo elektronicky na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Sbory, které termín nedodrží, nebudou zařazeny do výběru pro dotační podporu akcí v roce 2018.

Usnesení č. 5/XVI/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Schvaluje organizační zabezpečení podzimní části okresního kola Hry Plamen, které proběhne v sobotu 14.10.2017 v Lipové

Usnesení č. 6/XVI/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Rozhodl přiznat příspěvek na rekreaci zasloužilých hasičů okresu Zlín ve dnech 3.-9.9.2017 pro zúčastněné zasloužilé hasiče v souladu se schváleným rozpočtem OSH Zlín na rok 2017
Ukládá vedoucímu Aktivu ZHaF ve spolupráci se sekretariátem OSH dořešit přípravu krajského setkání ZH 6.10.2017 v Zádveřicích (brožura, propagační materiály, hudba,...). Pracovní jednání proběhne dne 11.9.2017 v 9:00 hodin v kanceláři OSH Zlín, Broučkova 292.

Usnesení č. 7/XVI/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Ukládá členům VV OSH, vedoucímu Aktivu ZH, vedoucí OKRR a dalším funkcionářům odborných rad při OSH Zlín předávat průběžně podklady pro zpracování podzimního Zpravodaje OSH Zlín za oblasti, za které odpovídají. Vydání zpravodaje připravit pro jednání Shromáždění představitelů sborů okresu Zlín 11.11.2017. Podklady předávat v elektronické podobě na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .
Uzávěrka příspěvků: 13.10.2017

Usnesení č. 8/XVI/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Schvaluje návrhy na vyznamenání pro SDH Lípa, Bylnice, Napajedla
Schvaluje návrhy na udělení Záslužné medaile OSH Zlín 3. stupně (bronzová) pro Josefa Bernátíka – SDH Kaňovice, Vlastimila Nevařila – SDH Zlín-Malenovice, Jaroslava Pekaře – SDH Zlín-Štípa, Pavla Petrů – SDH Loučka a Miroslava Šípka – SDH Březová jako výraz uznání a ocenění za zásluhy o zajištění soutěže celostátního rozsahu – MČR hry Plamen a soutěží dorostu ve dnech 1.-5.7.2017 ve Zlíně
Ukládá vedoucí sekretariátu OSH postoupit návrh na vyznamenání pro člena SDH Lípa – Luděk Cholasta k projednání ve VV KSH ZK

Usnesení č. 7/XVI/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Informuje
prodejna Požární bezpečnost – Výzbrojna, Kvítková 2898, 760 01 Zlín, je z důvodu NEMOCI od 31.7.2017 ZAVŘENÁ až do odvolání. Objednávky můžete zasílat na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo přes e-shop: www.vyzbrojna.cz. Informace na tel. čísle: 606 934 924
prodejna Požární bezpečnost – Výzbrojna, Kvítková 2898, 760 01 Zlín z důvodu zvýšení úrovně služeb rozšiřuje počet prodejců na prodejně. Zájemci z blízkého okolí se mohou hlásit na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .
Ukládá starostovi OSH
- zaslat dokumenty pro registraci okrsků Michalu Staňkovi
- zajistit aktualizaci členů OORP a doplnění usnesení VV OSH na www.oshzlin.cz
- zajistit zápis zastávaných funkcí členů pobočných spolků do centrální evidence
- zajistit doplnění prezenčních listin OOR o členy VV OSH, pověřené odpovědností za jednotlivé oblasti činnosti

 

Ve Zlíně dne 30.8.2017

Ing. Josef Bernátík v.r.

starosta OSH Zlín