• Narrow screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Čtvrtek 21 Úno 2019
Home OSH Zlín Usnesení VV OSH Usnesení č. XV/2017
Usnesení č. XV/2017 Tisk Email
Napsal uživatel Vlastimil Nevařil   
Úterý, 27 Červen 2017 00:00

USNESENÍ č. XV/2017
z jednání Výkonného výboru OSH Zlín
konaného dne 27. června 2017

 

 

Usnesení č. 1/XV/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Ukládá starostovi OSH svolat členskou základnu SDH Hvozdná k projednání situace ve sboru.

Usnesení č. 2/XV/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Ukládá starostovi OSH zaslat do všech sborů v okrese e-mailovou zprávu k předávání informací o ukončení vkládání fotografií do Centrální evidence SDH včetně požadavků na kód EYCA.

Usnesení č. 3/XV/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Schvaluje přeložení bodu jednání „Rozbor práce OSH Zlín za I. pololetí 2017" na příští zasedání VV OSH Zlín den 29.8.2017.

Usnesení č. 4/XV/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Bere na vědomí informaci o přípravě MČR hry Plamen a soutěží dorostu ve dnech 1.-5.7.2017 ve Zlíně

Usnesení č. 5/XV/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Bere na vědomí informaci o vyhodnocení soutěže „PO očima dětí" za rok 2017, ve kterém byli zástupci okresu Zlín nejúspěšnější za poslední roky
Blahopřeje zástupcům okresu Zlín k vyhodnocení v republikovém kole soutěže „PO očima dětí":

1.místo - Klára Nejezová, ZŠ a MŠ Sazovice v kategorii L1
2.místo – Tobiáš Žižka, ZŠ Zlín, Středová 4694 v kategorii K1
3.místo – Tereza Štichová, ZŠ Velký Ořechov v kategorii ZŠ2

Ukládá vedoucímu sekretariátu zaslat do škol a SDH poděkování za účast, SDH Zlín – Louky a HZS Zlínského kraje za pomoc při vyhodnocení okresního a krajského kola soutěže „Požární ochrana očima dětí"

Usnesení č. 6/XV/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Bere na vědomí hodnocení a výsledky okresního a krajského kola Hry Plamen a soutěží dorostu
Děkuje postupujícím družstvům a jednotlivcům za reprezentaci OSH Zlín ve vyšších postupových soutěžích
Schvaluje finanční příspěvek 5000,00 Kč pro SDH Pohořelice za reprezentaci OSH Zlín na MČR hry Plamen a soutěží dorostu

Usnesení č. 7/XV/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Bere na vědomí hodnocení okresního kola v požárním sportu
Ukládá

 • starostovi OSH zaslat poděkování za pomoc se zajištěním okresního kola v požárním sportu SDH Biskupice, Vizovice, Pohořelice, Nevšová, Obci Březová a HZS Zlínského kraje
 • starostovi OSH připravit přehled účasti zástupců okrsků na okresním kole v PS včetně účasti velitelů okrsku na jednáních OORR za posledních 5 let
 • OORR na příštím jednání vyhodnotit průběh diskuse a připravit návrh způsobu řešení diskutovaných připomínek pro další období

Usnesení č. 8/XV/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Bere na vědomí informaci k dotačním částkám na činnost a akce OSH Zlín v roce 2017 včetně dalších finančních prostředků ze sponzorských smluv, grantových titulů a kolektivního členství se samosprávami.

Usnesení č. 9/XV/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Schvaluje návrhy na vyznamenání pro SDH Otrokovice, Neubuz a Všemina
Ukládá vedoucí sekretariátu OSH

 • postoupit návrh na vyznamenání pro členy SDH Všemina – Josef Zapalač, , Alois Gargulák, Jan Chovanec, Ladislav Holík, SDH Neubuz – Stanislav Tomšů k projednání ve VV KSH ZK
 • postoupit návrhy na vyznamenání pro člena SDH Otrokovice – Zdeněk Vidlař, SDH Všemina – František Gajdošík k dalšímu projednání ve VV SH ČMS.

Usnesení č. 10/XV/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Schvaluje Jana Štalmacha jako kandidáta na člena Ústřední odborné radě historie a muzejnictví
Ukládá starostovi OSH

 • zaslat poděkování za pomoc se zajištěním okresního setkání zasloužilých hasičů Městu Napajedla a SDH Napajedla
 • zaslat návrh na doplnění Ústřední odborné rady historie a muzejnictví bratrem Janem Štalmachem z SDH Vizovice jako náhradu za zemřelého Víta Blahu

 

 

Ve Zlíně dne 28.6.2017

Ing. Josef Bernátík v.r.

starosta OSH Zlín