• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Čtvrtek 21 Úno 2019
Home OSH Zlín Usnesení VV OSH Usnesení č. XIV/2017
Usnesení č. XIV/2017 Tisk Email
Napsal uživatel Vlastimil Nevařil   
Úterý, 11 Duben 2017 00:00

USNESENÍ č. XIV/2017
z jednání Výkonného výboru OSH Zlín
konaného dne 11. dubna 2017

 

 

Usnesení č. 1/XIV/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Ukládá starostovi OSH a garantovi XIII. okrsku projednat se starostou SDH Polichno situaci ve sboru na jednání dne 24.4.2017 v 18:00 hodin v Polichně.

Usnesení č. 2/XIV/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Ukládá OORM přehodnotit velký počet účastníků okresního finále v uzlování vzhledem časové náročnosti soutěže.

Usnesení č. 3/XIV/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Bere na vědomí informaci o průběhu jednání "Shromáždění představitelů OSH Zlínského kraje", které proběhlo v sobotu 18. března 2017 v Loučce.

Usnesení č. 4/XIV/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Bere na vědomí termín konání a zajištění jarní části okresního kola Hry Plamen a soutěží dorostu ve dnech 19.-21.5.2017, konaného v Otrokovicích na stadionu TJ Jiskra
Ukládá vedoucímu sekretariátu OSH umístit propozice okresního kola Hry Plamen a soutěží dorostu na www.oshzlin.cz

Usnesení č. 5/XIV/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Schvaluje OZ jarní části okresního kola PS, které proběhne dne 17.6.2017 v Biskupicích
Ukládá
-
Vedoucímu OORR projednat s SDH Biskupice požadavky na zajištění okresního kola PS na jednání OORR dne 21.4.2017
- OORR zvážit možnost využití elektronických přihlášek pro okresní kolo v PS a rozhodnutí zapracovat do propozic soutěže
- Sekretariátu OSH zajistit účast starosty a velitele SDH Biskupice na jednání OORR dne 21.4.2017
- vedoucímu sekretariátu OSH umístit propozice okresního kola v PS na www.oshzlin.cz

Usnesení č. 6/XIV/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Bere na vědomí informaci o vyhodnocení okresního kola soutěže „PO očima dětí"

Usnesení č. 7/XIV/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Rozhodl nevydávat jarní Zpravodaj OSH Zlín, připravovat podklady pro podzimní vydání a předávat je v elektronické formě do sekretariátu OSH. Do zpravodaje je možno zařadit zajímavosti z činnosti SDH a okrsků.

Usnesení č. 8/XIV/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Ukládá vedoucímu sekretariátu zaslat účastníkům přijetí hasičů hejtmanem Zlínského kraje pozvánky v termínu do 13.4.2017.

Usnesení č. 9/XIV/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Rozhodl o poskytování příspěvků okrskům do výše vypočítané částky pro okrsek od roku 2017
- přes SDH v okrsku, které zajišťuje okrskovou soutěž či jinou okrskovou akci (VVH)
- na základě předložených účetních dokladů o zajištění okrskových akcí
Ukládá
-
členům VV OSH a starostům okrsků zaslat připomínky k připravované novele Stanov SH ČMS do sekretariátu OSH v termínu do 14.4.2017
- starostovi OSH prověřit postup realizace změn Stanov SH ČMS s dopadem na okrsky a SDH.

Usnesení č. 10/XIV/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Ukládá garantům a starostům okrsků řešit s funkcionáři SDH pořízení fotografií členů a jejich vkládání do Centrální evidence SDH, což můžou provést i členové SDH s uděleným přístupem do Centrální evidence SDH

Usnesení č. 11/XIV/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Ukládá garantům a starostům okrsků řešit s funkcionáři SDH, které dosud nedodaly podkladové dokumenty pro zřízení přístupového jména a hesla do Centrální evidence SDH, jejich zaslání do sekretariátu OSH Zlín.

Usnesení č. 12/XIV/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Projednal stížnost SDH IV. okrsku týkající se odmítnutí žádosti o vypůjčení či dlouhodobého veřejného zpřístupnění majetku OSH Zlín (vybavení pro PÚ CTIF) pro potřeby tréninku sportovních kolektivů
Zamítl požadavek na zapůjčování majetku OSH pro potřeby tréninku sportovních kolektivů s výjimkou družstev, která reprezentují OSH Zlín na celorepublikových postupových soutěžích.
Ukládá starostovi OSH zaslat písemnou odpověď na stížnost SDH 4. okrsku v souladu s usnesením VV OSH

Usnesení č. 13/XIV/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Bere na vědomí informaci o přípravě MČR hry Plamen a soutěží dorostu ve dnech 1.-5.7.2017 ve Zlíně

Usnesení č. 14/XIV/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Schvaluje návrhy na vyznamenání pro SDH Šarovy, Zlín-Malenovice, Valašské Klobouky, Vlachovice, Napajedla, Bratřejov, Březová, Popov, Návojná, Divnice, Hrádek, Žlutava, Brumov, Rudimov
Schvaluje udělení Záslužné medaile SH ČMS – OSH Zlín pro Marii Dvořákovou z SDH Zlín-Malenovice
Ukládá vedoucí sekretariátu OSH

  1. postoupit návrh na vyznamenání pro člena SDH Vlachovice – Petr Rak, Karel Zicha, Petr Lysák, Josef Hrbáček, Karel Ptáček, Miloš Bartozel, SDH Návojná – Jaroslav Františ, SDH Šarovy – Josef Svoboda, SDH Valašské Klobouky – Antonín Křivda, Josef Pavlacký, k projednání ve VV KSH ZK
  2. postoupit návrhy na vyznamenání pro členy SDH Napajedla – Vlasta Bršlíková, Božena Pastorčáková, Alena Škopíková, Martin Škopík, Petr Škopík, Jan Šváček, SDH Březová – Miroslav Jurčík, SDH Popov – František Kulíšek k dalšímu projednání ve VV SH ČMS.

Usnesení č. 15/XIV/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Bere na vědomí informace o zajištění XXIV. hasičské poutě na Svatém Hostýně dne 29.4.2017, které byly zaslány do všech sborů včetně podmínek výjezdu vozidel na Svatý Hostýn.

Usnesení č. 16/XIV/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Informuje, že VV SH ČMS dne 23.3.2017 schválil Metodické pokyny starosty SH ČMS k získání odborností Velitel a Strojník, které můžou získat i členové spolku, kteří nejsou zařazeni v JSDHO. Přípravu odbornosti a semináře organizují a řídí ÚHŠ SH ČMS po vzájemné dohodě i za spolupráce s HZS krajů. Podmínkou přiznání odborností je úspěšné absolvování kurzů V40, S16 nebo S40. Podrobné pokyny jsou na www.dh.cz

Usnesení č. 17/XIV/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Schvaluje doporučující rozhodnutí OORR o povinnosti používání přetlakového ventilu v disciplíně PÚ v postupových soutěžích mladých hasičů a hasičů na úrovni okrsků a okresu v rámci SH ČMS – OSH Zlín.

Usnesení č. 18/XIV/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Pověřuje náměstka starosty OSH Vlastimila Nevařila zajistit dopravu vyznamenaného Vladimíra Peška, Lipová 37, na předání titulu „Zasloužilý hasič", které se uskuteční ve čtvrtek 4. května 2017 v reprezentačním sále na zámku v Přibyslavi.

Usnesení č. 19/XIV/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Informuje

  1. do SDH, které jsou vybrány jako příjemci dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2017, byly rozeslány dopisy ke způsobu čerpání dotace včetně změny způsobu účtování vlastních nákladů k této dotaci (o dotační částce i vlastních nákladech účtuje OSH)
  2. 1.5.2017 v 11:00 hodin proběhne přistání historického letadla na letišti v Otrokovicích s bohatým doprovodným programem včetně parní stříkačky SDH Kvítkovice

Ukládá starostovi OSH zaslat členům VV a starostům okrsků oslovení případných partnerů pro zajištění MČR hry Plamen a soutěží dorostu

 

 

Ve Zlíně dne 24.4.2017

Ing. Josef Bernátík v.r.

starosta OSH Zlín