• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Neděle 24 Bře 2019
Home ZH Setkání Aktivu Zasloužilých hasičů a funkcionářů okresu Zlín.
Setkání Aktivu Zasloužilých hasičů a funkcionářů okresu Zlín. Tisk Email
Napsal uživatel Vlastimil Nevařil   
Pátek, 28 Duben 2017 00:00

Setkání Aktivu Zasloužilých hasičů a funkcionářů při OSH Zlín (dále jen AZHaF) jsme zahájili v 8,30 hodin prohlídkou Muzea Napajedla, kde nás průvodkyně seznámila s historií a také současností města.
Další zastávkou byl Zámek Napajedla, kde jsme byli seznámení s historií zámku a také jsme měli možnost nahlédnout do obřadní síně a do některých upravených pokojů zámku.
Po těchto zážitcích jsme se přesunuli do zasedací místnosti radnice Městského úřadu, kde se uskutečnilo naše výroční jednání. Jednání zahájila a vedla ses. Jurášková. Minutou ticha byla uctěna památka dvou členů Aktivu, kteří v roce 2016 zemřeli a to br. Antonína Filkorna z SDH Štítná nad Vláří a br. Ladislava Ordelta z SDH Jaroslavice.

 

Jako první pozdravila naše jednání starostka města ing. Irena Brabcová, která nás přivítala v Napajedlích a pozvala nás na prohlídku radnice, což se ale z časových důvodů nemohlo uskutečnit. Prohlédli jsme si jen jejich krásnou obřadní síň.

Dále naše jednání pozdravil starosta OSH Zlín ing. Bernátík, který se omluvil, že se nemůže zúčastnit celého našeho výročního setkání, jelikož odjíždí na důležité jednání v Přibyslavi. Zdůraznil, že v tomto roce proběhne krajské setkání ZHaF v okrese Zlín. Akce proběhne v Zádveřicích a záštitu nad tímto setkání přislíbil starosta Obce Zádveřice.

Po těchto zdravicích pokračovalo výroční jednání. Vedoucí Aktivu br. Štalmach přednesl zprávu o činnosti AZHaF v roce 2016. Zároveň seznámil přítomné členy s plánem činnosti aktivu na rok 2017.

Pokladní zprávu přednesla ses. Jurášková, která vyzvala členy, aby sami navrhli akce, které bychom mohli během tohoto roku uskutečnit.

Diskuse:
Br. Štalmach - přihlášky na rekreaci v hotelu Bečva je nutné odevzdat do konce měsíce května. Všichni přítomni obdrželi pozvánku na XXIV. Hasičskou pouť na Hostýně, která se koná v sobotu 29.4.2017.
Br, Nevařil – z pověření starosty OSH nás seznámil o úspěšném dokončení přeregistrace sborů, jak postupuje výměna členských průkazů, o řešení přístupových práv do centrální evidence SDH, blížících se hasičských poutích na Svatém Hostýně a v Provodově – Maleniskách, členské základně mladých hasičů a jejím podílu z celkového počtu členů v okrese, realizaci projektu „Junior univerzita – vzdělávání mladých záchranářů“, vydání knih o historii dobrovolných hasičů ve všech okresech Zlínského kraje a dalších akcích, které jsou výrazně podpořeny neinvestiční dotací z rozpočtu Zlínského kraje. Velmi dobrá je spolupráce s HZS Zlínského kraje. Významná je realizace řešení potřeb dobrovolných hasičů ze strany ministerstev a státní správy. Informoval o přípravě MČR hry Plamen a soutěží dorostu, které proběhne ve dnech 1.-5.7.2017 ve Zlíně.
Ses. Ordeltová – členové Aktivu ve svých sborech upozornit na zasloužilé funkcionáře, kteří by se mohli stát členy našeho aktivu. Statut Aktivu je na stránkách www.oshzlin.cz – sekce ZH.

Musíme poděkovat starostce Města Napajedla, SH ČMS – OSH Zlín a členům SH ČMS -SDH Napajedla za přípravu a vytvoření výborných podmínek pro okresní setkání zasloužilých hasičů.

 

Ve Zlíně dne 24.4.2017
Vlasta Ordeltová, jednatel AZHaF   

Aktualizováno Pátek, 28 Duben 2017 11:00