• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Čtvrtek 25 Dub 2019
Home OSH Zlín Usnesení Shromáždění představitelů OSH Zlínského kraje
Usnesení Shromáždění představitelů OSH Zlínského kraje Tisk Email
Napsal uživatel Vlastimil Nevařil   
Středa, 22 Březen 2017 00:00

Shromáždění představitelů OSH Zlínského kraje po předložení hodnotících zpráv, dokumentů, informací a následné diskusi

p ř i j í m á následující u s n e s e n í :

 

k bodu 3
Shromáždění představitelů OSH Zlínského kraje
Bere na vědomí zprávu o činnosti KSH Zlínského kraje za rok 2016
Schvaluje hospodaření KSH Zlínského kraje v roce 2016

k bodu 4
Shromáždění představitelů OSH Zlínského kraje
Schvaluje roční zprávu KKRR o činnosti KSH Zlínského kraje za rok 2016

k bodu 5
Shromáždění představitelů OSH Zlínského kraje
Schvaluje Hlavní zaměření činnosti KSH Zlínského kraje na rok 2017

k bodu 6
Shromáždění představitelů OSH Zlínského kraje
Schvaluje Plán jednání orgánů a Plán činnosti KSH Zlínského kraje na rok 2017

k bodu 7
Shromáždění představitelů OSH Zlínského kraje
Schvaluje Rozpočet KSH Zlínského kraje na rok 2017

k bodu 8
Shromáždění představitelů OSH Zlínského kraje
Ukládá
VV KSH Zlínského kraje vyhodnotit průběh Shromáždění představitelů OSH a reagovat na připomínky a náměty z řad delegátů a hostů
Všem OSH v kraji zajišťovat činnost v roce 2017 v souladu se schválenými dokumenty jednání Shromáždění představitelů OSH Zlínského kraje

V Loučce dne 18. března 2017

Předseda návrhové komise: Jaromír Polanský, v.r.
Předsedající: Stanislav Pumprla, v.r.