• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Čtvrtek 21 Úno 2019
Home OSH Zlín Shromáždění představitelů OSH Zlínského kraje za rok 2016
Shromáždění představitelů OSH Zlínského kraje za rok 2016 Tisk Email
Napsal uživatel Vlastimil Nevařil   
Středa, 22 Březen 2017 00:00

 V sobotu 18. března 2017 proběhlo v Obecním domě Loučka, okres Zlín, jednání "Shromáždění představitelů OSH Zlínského kraje", které zhodnotilo dosažené výsledky za rok 2016 a projednalo zásadní dokumenty činnosti SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Zlínského kraje pro rok 2017.

 

Náměstek starosty KSH Stanislav Pumprla přivítal všechny přítomné a hlavně hosty - starostku obce Loučka Mgr. Martinu Bartošovou, ředitele HZS Zlínského kraje Plk. Ing. Víta Rušara a zástupce HVP, a.s. Bc. Martina Mrázka. Omluvil starostu SH ČMS Ing. Karla Richtra pro pracovní vytížení. Dodatečně se v průběhu jednání dostavil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Všechny přítomné přivítala také starostka obce Mgr. Martina Bartošová. Informovala o dění v obci, rekonstrukci objektu, ve kterém probíhá jednání a o velmi dobré vzájemné spolupráci mezi samosprávou a dobrovolnými hasiči v obci. Činnost hasičů považuje za nezastupitelnou.

 

Pracovní část jednání zhodnotila v souladu s platnými předpisy a dokumenty SH ČMS činnost a hospodaření SH ČMS - KSH Zlínského kraje v roce 2016. Zprávu přednesl starosta KSH Josef Bernátík. V úvodu zhodnotil průběh přeregistrace sborů, OSH a KSH z občanského sdružení na pobočné spolky, evidenci sportovců v centrální evidenci SDH, přečíslování územně správních celků a také členské základny SH ČMS s následnou výměnou členských průkazů a řešení přístupů oprávněných osob do Centrální evidence SDH formou vícefaktorové autentizace.

 

Výsledky na úrovni KSH i v jednotlivých okresech zhodnotil podle oblastí činnosti jako velmi dobré, což dokazuje i pozitivní hodnocení ze strany vedení SH ČMS. Velmi dobrá je práce s mládeží, kvalitní jsou výsledky práce v oblasti represe, prevence, vnitroorganizační práce, organizovanosti a aktivit Aktivů zasloužilých hasičů a funkcionářů. Taktéž sportovci všech věkových kategorií dosahují velmi dobrých výsledků a výrazně zviditelňují Zlínský kraj doma i v zahraničí. Hasiče, kteří se na výsledcích podílí, každoročně zve hejtman Zlínského kraje u příležitosti svátku sv. Floriána a oceňuje jejich práci pamětní medailí a osobním poděkováním. V roce 2016 se zrealizoval projekt „Junior univerzita – vzdělávání mladých záchranářů“, kterého se zúčastnilo 33 mladých hasičů ze všech OSH. Velmi dobře jsou organizováni zasloužilí hasiči ve všech okresech.

 

Hospodaření SH ČMS - KSH Zlínského kraje v roce 2016 vykázalo zisk hlavně zásluhou dotací MŠMT ČR a Zlínského kraje, příspěvku okresních sdružení a daru ČOV na zajištění krajských soutěží.

 

Zprávu KKRR, hodnotící činnost a hospodaření KSH, přednesl její vedoucí Josef Juráň.

Náměstek starosty KSH Jaromír Polanský předložil ke schválení Hlavní zaměření činnosti, Plán činnosti a orgánů KSH a Rozpočet KSH Zlínského kraje na rok 2017.

Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek vysoce ocenil výsledky činnosti a úroveň práce dobrovolných hasičů ve Zlínském kraji hlavně z pohledu procentuálního zapojení mladých hasičů. Konstatoval, že jejich podpora ze strany krajů v celé ČR je naprosto oprávněná a Zlínský kraj není výjimkou.

Ředitel HZS Zlínského kraje informoval, že 15.3.2017 se spustily webové stránky pro příjem elektronických žádostí o dotaci MV ČR na dopravní automobily pro rok 2018. Ve Zlínském kraji se počítá s pořízením minimálně 37 DA, podrobnosti jsou zveřejněny na webových stránkách HZS Zlínského kraje.

Zástupce HVP, a.s. informoval o hospodářských výsledcích pojišťovny v roce 2016 a v prvních měsících roku 2017.

Fotogalerie: http://timil.rajce.idnes.cz/Shromazdeni_predstavitelu_OSH_Zlinskeho_kraje_2017/

Loučka, 18.3.2017
Zapsal: ing. Josef Bernátík