• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Čtvrtek 21 Úno 2019
Home OSH Zlín Usnesení VV OSH Usnesení č. XIII/2017
Usnesení č. XIII/2017 Tisk Email
Napsal uživatel Vlastimil Nevařil   
Pátek, 03 Březen 2017 00:00

USNESENÍ č. XIII/2017
z jednání Výkonného výboru OSH Zlín
konaného dne 28. února 2017

 

Usnesení č. 1/XIII/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Ukládá starostovi OSH nadále sledovat situaci a jednat o fungování SDH Lhotsko, Polichno a Hvozdná.

Usnesení č. 2/XIII/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Ukládá náměstkovi starosty OSH Milanu Tichému prověřit zájem o čerpání dotace ZK s SDH Vrbětice a podat informaci do sekretariátu OSH Zlín.

Usnesení č. 3/XIII/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Ukládá starostovi OSH zaslat do SDH a umístit na webové stránky Metodický pokyn starosty SH ČMS č. 1/2016 a 4/2016

Usnesení č. 4/XIII/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Schvaluje finanční příspěvek pro Veřejnou sbírku na pomoc rodině hasiče Richarda Fišera z Hřivínova Újezda, postižené požárem rodinného domu
Schvaluje provedení a výsledky inventarizace majetku OSH Zlín za rok 2016 dle protokolů o provedení fyzické inventury,
Rozhodl vyřadit z evidence předměty DDHM a DHM v majetku OSH Zlín dle Protokolu č. 1 o vyřazení DDHM a DHM včetně oddůvodnění vyřazení a navrženého způsobu likvidace

Usnesení č. 5/XIII/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Bere na vědomí hodnocení práce SDH a okrsků na základě výsledků jednání VVH za rok 2016.
Vyslovuje poděkování funkcionářům sborů a okrsků za přípravu a zajištění průběhu VVH SDH za rok 2016 a aktivním členům sdružení za jejich náročnou práci v průběhu roku 2016
Vyzývá funkcionáře SDH, které pracují s mladými hasiči, aby důsledně zvážili rizika plynoucí z možností vzniku mimořádných situací v důsledku úrazů při činnosti zajišťované sborem. Zdůrazňuje potřebu řádné evidence mladých hasičů v centrální databázi SH ČMS, která jim za členský příspěvek 50,00 Kč zajišťuje úrazové pojištění u pojišťovny KOOPERATIVA, a.s.
Ukládá
 - starostovi OSH věnovat zvýšenou pozornost a podporu činnosti SDH Hvozdná, Polichno, Lhotsko.
 - Garantům okrsků ve spolupráci s funkcionáři okrsků a SDH zajistit postupné předávání fotografií pro výrobu nových členských průkazů

Usnesení č. 6/XIII/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Schvaluje zprávu OKRR o činnosti OSH Zlín za rok 2016.

Usnesení č. 7/XIII/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu OSH Zlín v roce 2016
Schvaluje závěrečný účet hospodaření OSH Zlín za rok 2016, který skončil přebytkem.

Usnesení č. 8/XIII/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Bere na vědomí informacio zajištění Shromáždění představitelů OSH Zlínského kraje, které proběhne v Loučce dne 18.3.2017
Schvaluje delegáty za OSH Zlín na Shromáždění představitelů OSH Zlínského kraje ve složení:
 - Ing. Josef Bernátík, člen VV KSH, starosta KSH ZK a OSH Zlín
 - Ing. Michal Staněk, Ph.D., 1. náměstek starosty OSH
 - Vlastimil Nevařil, náměstek starosty OSH, člen VV KSH, vedoucí OORM a KORM
 - Milan Tichý, náměstek starosty OSH, vedoucí OORR a člen KORR
 - Josef Jakuba, člen VV KSH, vedoucí OORP a KORP
 - Jan Štalmach, vedoucí okresního Aktivu ZHaF
Náhradníci:
 - Josef Hubáček, člen VV OSH, vedoucí OORVO

Usnesení č. 9/XIII/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Bere na vědomí termín konání a zajištění jarní části okresního kola Hry Plamen a soutěží dorostu ve dnech 19.-21.5.2017, konaného v Otrokovicích na stadionu TJ Jiskra.
Schvaluje OZ jarní části okresního kola Hry Plamen a dorostu.

Usnesení č. 10/XIII/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Bere na vědomí termín konání finále okresního uzlování, které proběhne dne 2.4.2017 v sálech kulturního zařízení v Březůvkách
Ukládá vedoucímu OORM společně s SDH Březůvky zajistit zdárný průběh finále okresního uzlování 2017.

Usnesení č. 11/XIII/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Bere na vědomí termín konání okresního kola PS, které proběhne dne 17.6.2017 v Biskupicích.
Ukládá vedoucímu OORR předložit OZ okresního kola PS na příští jednání VV OSH Zlín.

Usnesení č. 12/XIII/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Bere na vědomí informaci o přípravě vyhodnocení okresního kola soutěže „PO očima dětí". Termín odevzdání výtvarných, literárních a digitálních prací je do 15.3.2017 do sekretariátu OSH Zlín, Broučkova 292, 760 01 Zlín, okresní vyhodnocení proběhne dne 28.3.2017
Ukládá vedoucímu sekretariátu a vedoucímu OORP
 - zajistit pozvání členů hodnotící komise pro okresní vyhodnocení soutěže POOD 2017
 - předat výsledky okresního hodnocení soutěže „PO očima dětí" 2017 spolu s vítěznými pracemi na OSH Uherské Hradiště v termínu do 10.4.2017.

Usnesení č. 13/XIII/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Bere na vědomí termíny konání proškolení a zkoušek rozhodčích v jarních měsících roku 2017.

Rozhodčí PS: přeškolení a zkoušky rozhodčích požárního sportu
 - 18.2.2017, 9:00 hodin, Březová
 - 4.3.2017, 9:00 hodin, Val. Klobouky
Rozhodčí mládeže: přeškolení a zkoušky rozhodčích mládeže
 - 26.3.2017, 9:00 hodin, Malenovice.
Ukládá garantům okrsků prověřit zájem nových rozhodčích mládeže o absolvování zkoušek a jmenovitě je nahlásit do 10.3.2017 do sekretariátu OSH.

Usnesení č. 14/XIII/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Schvaluje účastníky přijetí hasičů hejtmanem ZK při příležitosti svátku sv. Floriána dne 4.5.2017:
 - Ing. Josef Bernátík, vedoucí delegace
 - Jaroslav Kostka, SDH Petrůvka
 - Václav Brázdil, SDH Sazovice
 - Ladislav Šůstek, SDH Luhačovice
 - Milan Gajdošík, SDH Všemina
 - Rudolf Holíček, SDH Vlčková
 - Miroslav Častulík, SDH Drnovice
 - Jaroslav Mikulčík, SDH Pozlovice
 - Jaromír Kliš, SDH Brumov
 - Jaromír Chmela, SDH Velký Ořechov
 - Záslužná medaile Zlínského kraje – Vlasta Ordeltová, SDH Jaroslavice
Ukládá
 - členům VV OSH a garantům okrsků předat stručné charakteristiky navržených hasičů k přijetí u hejtmana včetně zastávaných funkcí, vyznamenání a veřejné angažovanosti a zaslat je na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript do 27.3.2017
 - vedoucímu sekretariátu zaslat účastníkům přijetí hasičů hejtmanem Zlínského kraje pozvánky

Usnesení č. 15/XIII/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Schvaluje vyznamenání pro SDH, která organizují v roce 2017 oslavy výročí založení, dle Přílohy č. 1 zápisu z jednání VV
Informuje SDH, že dle rozhodnutí vedení HZS Zlínského kraje bude možno při oslavách výročí založení SDH požádat o předvedení ukázky vyprošťování osob z havarovaného vozidla. Jiná technika nebude poskytována. V případě zájmu SDH z okresu Zlín je nutné, aby sbor zaslal žádost na formuláři, který je dostupný na webových stránkách HZS Zlínského kraje http://www.hzscr.cz/clanek/sluzby-pro-jsdho.aspx, na HZS Zlínského kraje, ředitele územního odboru Zlín, Přílucká 213, 760 01 Zlín.

Usnesení č. 16/XIII/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Ukládá starostovi OSH
 - zaslat program společné rekreace zasloužilých hasičů Zlínského kraje v hotelu Elizabeth v Trenčíně ve dnech 7.-9.4.2017 s návratkou, kterou musí zaslat přihlášení ZH s vyplněným číslem OP do sekretariátu OSH Zlín nejpozději do 20.3.2017
 - zaslat všem ZH okresu Zlín přihlášku na rekreaci ZH v hotelu Bečva na Horní Bečvě ve dnech 3.-9.9.2017
Ukládá vedení Aktivu ZHaF dohodnout program a podmínky setkání zasloužilých hasičů okresu Zlín dne 21.4.2017 v Napajedlích. Pozvánky účastníkům zašle sekretariát OSH.

Usnesení č. 17/XIII/2017
Výkonný výbor KSH Zlínského kraje
Bere na vědomí informaci o přípravě MČR hry Plamen a soutěží dorostu ve dnech 1.-5.7.2017 ve Zlíně.

Usnesení č. 18/XIII/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Vrací k doplnění zdůvodnění návrh na udělení titulu Zasloužilý hasič pro Františka Kulíška z SDH Popov a Jana Gresschnera z SDH Lipová a návrh na udělení Medaile Za mimořádné zásluhy pro Josefa Dovrtěla z SDH Machová.
Schvaluje ostatní návrhy na vyznamenání pro SDH Bohuslavice nad Vláří, Kaňovice, Machová, Racková, Rudimov, Šarovy, Vizovice, Zlín-Malenovice
Ukládá vedoucí sekretariátu OSH
 - postoupit návrh na vyznamenání pro člena SDH Bohuslavice nad Vláří – František Gášek, SDH Racková - František Žůrek, SDH Machová - Rostislav Ludvík, Jaromír Brázdil, SDH Rudimov - Teodor Plášek, SDH Šarovy - Josef Svoboda k projednání ve VV KSH ZK
 - postoupit návrhy na vyznamenání pro členy SDH Racková - Zdeněk Adamík, Jaroslav Cholasta, Jaroslav Zívalík, Jiří Doležel, SDH Šarovy - Josef Pavlík, SDH Vizovice – Josef Janečka, SDH Zlín-Malenovice – František Malota, SDH Kaňovice – Josef Bernátík k dalšímu projednání ve VV SH ČMS.

Usnesení č. 19/XIII/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Ukládá starostovi OSH zajistit zpracování pozvánky na XXIV. hasičskou pout na Svatém Hostýně dne 29.4.2017 a rozeslat do sborů informaci k výjezdu vozidel na Svatý Hostýn

Usnesení č. 20/XIII/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Ukládá vedoucímu sekretariátu zaslat všem účastníkům školení pokladníků rozšířenou programovou verzi jednoduchého účetnictví s aktuálními formuláři daňového přiznání a přehledem majetku a závazků.

Usnesení č. 21/XIII/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Ukládá starostovi OSH zajistit distribuci informací o humanitární akci Český den proti rakovině 2017, která proběhne ve středu 10. května 2017.

Usnesení č. 22/XIII/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Schvaluje podmínky pro přiznání a vyplacení příspěvků okrskům při OSH Zlín za jejich aktivity od roku 2017
Ukládá starostovi OSH zaslat podmínky pro přiznání a vyplacení příspěvků okrskům členům VV OSH a starostům okrsků.

Usnesení č. 23/XIII/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Schvaluje podklady pro žádost o vyřízení přístupu do systému Centrální evidence SDH, zaslané z jednotlivých SDH okresu Zlín
Ukládá starostovi OSH zaslat žádost o vyřízení přístupu do systému Centrální evidence SDH řediteli Kanceláře starosty SH ČMS

Usnesení č. 24/XIII/2017
Výkonný výbor OSH Zlín
Odvolává z funkce člena OKRR na vlastní žádost Kamila Šmatlo, člena SDH Vrbětice
Kooptuje do funkce člena OKRR Karla Kosečka, člena SDH Divnice
Ukládá starostovi OSH
 - zajistit aktualizaci zápisů v centrální evidenci SDH z podkladů předaných z SDH do sekretariátu OSH a seznamů, které předá vedoucí OORR
 - projednat se starostou XVI. okrsku neúčasti velitele okrsku na jednáních OORR
Informuje o možnosti provedení zkoušek odbornosti Hasič II. a III. Zájemci se mohou nahlásit v sekretariátu OSH Zlín.

Ve Zlíně dne 1.3.2017

                                                                                                                               Ing. Josef Bernátík v.r.
                                                                                                                                  starosta OSH Zlín