• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Čtvrtek 21 Úno 2019
Home OSH Zlín Usnesení VV OSH Usnesení č. X/2016
Usnesení č. X/2016 Tisk Email
Napsal uživatel Vlastimil Nevařil   
Středa, 03 Srpen 2016 00:00

USNESENÍ č. X/2016
z jednání Výkonného výboru OSH Zlín
konaného dne 30. srpna 2016


Usnesení č. 1/X/2016
Výkonný výbor OSH Zlín
Doplňuje Petra Tománka z SDH Lhota za člena Výkonného výboru OSH Zlín místo zemřelého Víta Blahy
Jmenuje Petra Tománka garantem IV. okrsku pro SDH Zlín-Lhotka, Zlín-Louky, Zlín-Malenovice, Zlín-Prštné, Zlín-Mladcová a Tečovice.

Usnesení č. 2/X/2016
Výkonný výbor OSH Zlín
Bere na vědomí informaci o zajištění jednání Shromáždění představitelů sborů okresu Zlín, které proběhne v sobotu dne 12.11.2016 od 9:00 hodin v prostorách Obecního domu v Sazovicích
Ukládá vedoucím OOR a OKRR projednat a zaslat plány práce na rok 2017 včetně termínů soutěží a akcí ěv elektronické podobě do sekretariátu OSH v termínu do 22.10.2016
Ukládá starostovi OSH a vedoucímu sekretariátu
- zaslat pozvánky a doprovodné dokumenty na jednání Shromáždění představitelů sborů okresu Zlín do sborů okresu, hostům, členům Aktivu zasloužilých hasičů a funkcionářů, starostům okrsků, členům VV OSH a OKRR
- připravit k projednání na příštím jednání VV OSH materiály pro Shromáždění představitelů sborů okresu Zlín:
. program jednání VV OSH Zlín na rok 2017
. plán činnosti - akcí OSH Zlín na rok 2017
. plnění rozpočtu OSH Zlín za 1-9/2016
. návrh rozpočtu OSH Zlín na rok 2017
. řízení jednání včetně složení pracovních komisí.
Uvedené dokumenty zaslat elektronicky s pozvánkou na příští VV jako podklad pro jednání.

Usnesení č. 3/X/2016
Výkonný výbor OSH Zlín
Schvaluje organizační zabezpečení podzimní části okresního kola Hry Plamen, které proběhne v sobotu 15.10.2016 v Zádveřicích
Informuje o možnosti zakoupení aktualizované SMĚRNICE HRY PLAMEN v sekretariátu OSH Zlín v ceně 50,00 Kč.

Usnesení č. 4/X/2016
Výkonný výbor OSH Zlín
Rozhodl přiznat příspěvek na rekreaci zasloužilých hasičů okresu Zlín ve dnech 11.-17.9.2016 pro zúčastněné zasloužilé hasiče v souladu se schváleným rozpočtem OSH Zlín na rok 2016.
Hlasování: Pro – 15 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel se hlasování – 0 hlasů

Usnesení č. 5/X/2016
Výkonný výbor OSH Zlín
Ukládá členům VV OSH, vedoucímu Aktivu ZH, vedoucí OKRR a dalším funkcionářům odborných rad při OSH Zlín předávat průběžně podklady pro zpracování podzimního Zpravodaje OSH Zlín za oblasti, za které odpovídají.
Vydání zpravodaje připravit pro jednání Shromáždění představitelů sborů okresu Zlín 12.11.2016. Podklady předávat v elektronické podobě na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .
Uzávěrka příspěvků:    20.10.2016


Usnesení č. 6/X/2016
Výkonný výbor OSH Zlín
Zamítl návrhy na vyznamenání pro
 - Michala Gajdošíka, Jaromíra Vlka, Luďka Chmelu a Radka Chmelu z SDH Velký Ořechov
Důvod: Dle Statutu čestných titulů a vyznamenání nebyla naplněna podmínka, že ČU KSH uděluje na návrh SDH (okrsku, OSH - MSH) po vyjádření OSH – MSH výkonný výbor KSH, nejdříve však po udělení všech ocenění na úrovni OSH – MSH. Jmenovaní nejsou nositeli okresní Medaile Za zásluhy a tudíž nemohou získat krajské vyznamenání.
Schvaluje ČU OSH pro SDH Držková při příležitosti oslav 80 let od založení sboru
Schvaluje ostatní návrhy na vyznamenání pro členy SDH Držková, Slopné, Oldřichovice, Vizovice a Velký Ořechov
Ukládá vedoucímu sekretariátu OSH
 - postoupit návrh na vyznamenání pro členy SDH Oldřichovice – Radim Samsonek, SDH Velký Ořechov – Vlastimil Boďa, Vlastimil Jurák, SDH Slopné – Karel Váňa, Jiří Kozubík, Jaroslav Petrovský k dalšímu projednání ve VV KSH ZK
 - postoupit návrhy na vyznamenání pro člena SDH Slopné – Alois Kozubík k dalšímu projednání ve VV SH ČMS.

Usnesení č. 7/X/2016
Výkonný výbor OSH Zlín
Schvaluje účastníky exkurze do sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku z řad členů VV OSH,
Ukládá starostovi OSH předat požadovaný seznam účastníků exkurze do sídla Evropského parlamentu do kanceláře europoslankyně Olgy Sehnalové.

Usnesení č. 8/X/2016
Výkonný výbor OSH Zlín
Zplnomocňuje Luďka Cholastu k zastupování starosty OSH Zlín a převzetí všech materiálů a dokumentů z jednání Shromáždění starostů OSH dne 22.10.2016 v Přibyslavi.

Usnesení č. 9/X/2016
Výkonný výbor OSH Zlín
Ukládá vedoucímu sekretariátu OSH zaslat v termínu do 30.9.2016 finanční částku 10000,00 Kč z prostředků OSH Zlín na účet SH ČMS - KSH Zlínského kraje, které budou použity hlavně na profinancování vlastních nákladů k dotačním titulům z MŠMT, SH ČMS a Zlínského kraje.

Usnesení č. 10/X/2016
Výkonný výbor OSH Zlín
Bere na vědomí informace o jednání pracovní skupiny k řešení problémů evidenčního programu členů SH ČMS, konané dne 9. 8. 2016 v Praze, legislativě k číslování územních celků NUTS a připravované výměně členských průkazů.

Usnesení č. 11/X/2016
Výkonný výbor OSH Zlín
Informuje 
 - školení vedoucích mládeže proběhne v rekreačním středisku Ploština ve dnech 23.-24.9.2016
 - zájemce o absolvování zkoušek odbornosti Hasič II. a III., že se můžou nahlásit  v sekretariátu OSH Zlín
 - o změně termínu příštího jednání VV OSH Zlín na 18.10.2016
Rozhodl o udělení finančního příspěvku ve výši 5000,00 Kč pro SDH Zádveřice, které budou reprezentovat ČR na mezinárodní soutěži CTIF v Chorvatsku
Jmenuje Martina Holčíka jako člena Okresní odborné rady vnitroorganizační
Ukládá vedoucímu sekretariátu OSH zaslat informaci do sborů o nových podmínkách možnosti čerpání dotace Programu VIII dle rozhodnutí ministryně Valachové

 

Ve Zlíně dne 27. října 2016

                                                                                                                     Ing. Josef Bernátík v.r.
                                                                                                                        starosta OSH Zlín