• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Čtvrtek 21 Úno 2019
Home OSH Zlín Usnesení VV OSH Usnesení č. VIII/2016
Usnesení č. VIII/2016 Tisk Email
Napsal uživatel Vlastimil Nevařil   
Pátek, 08 Duben 2016 00:00

USNESENÍ č. VIII/2016
z jednání Výkonného výboru OSH Zlín
konaného dne 5. dubna 2016

Usnesení č. 1/VIII/2016
Výkonný výbor OSH Zlín
Vyslovuje poděkování všem organizátorům za přípravu a zdárný průběh finále okresního uzlování 2016, konaného dne 3.4.2016 v Březůvkách
Ukládá starostovi OSH zaslat poděkování Obci Březůvky a SDH Březůvky za vytvoření výborných podmínek pro uskutečnění finále okresního uzlování 2016.

Usnesení č. 2/VIII/2016
Výkonný výbor OSH Zlín
Bere na vědomí informaci o průběhu jednání "Shromáždění představitelů OSH Zlínského kraje", které proběhlo v sobotu 19. března 2016 v Hulíně.

Usnesení č. 3/VIII/2016
Výkonný výbor OSH Zlín
Bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu OSH Zlín v roce 2015
Schvaluje závěrečný účet hospodaření OSH Zlín za rok 2015, který skončil přebytkem.

Usnesení č. 4/VIII/2016
Výkonný výbor OSH Zlín
Bere na vědomí termín konání a zajištění jarní části okresního kola Hry Plamen a soutěží dorostu ve dnech 20.-22.5.2016, konaného v Otrokovicích na stadionu TJ Jiskra.

Usnesení č. 5/VIII/2016
Výkonný výbor OSH Zlín
Schvaluje OZ jarní části okresního kola PS, které proběhne dne 18.6.2016 ve Vrběticích
Ukládá
 - vedoucímu OORV projednat s SDH Vrbětice písemně předané požadavky na zajištění okresního kola PS a přizvat starostu SDH Vrbětice na jednání OORR dne 22.4.2016
 - starostovi OSH zaslat oficiální dopis o projednání a schválení žádosti SDH Vrbětice o pořádání okresního kola PS v roce 2016.

Usnesení č. 6/VIII/2016
Výkonný výbor OSH Zlín
Bere na vědomí informaci o vyhodnocení okresního kola soutěže „PO očima dětí"
Ukládá vedoucímu sekretariátu předat výsledky okresního hodnocení soutěže „PO očima dětí" 2016 spolu s vítěznými pracemi na OSH Kroměříž v termínu do 22.4.2016.

Usnesení č. 7/VIII/2016
Výkonný výbor OSH Zlín
Ukládá členům VV, vedoucím OR a náměstkům starosty průběžně připravovat materiály pro jarní vydání Zpravodaje OSH Zlín a předávat je v elektronické formě do sekretariátu OSH do 15.5.2016. Do zpravodaje je možno zařadit zajímavosti z činnosti SDH a okrsků.

Usnesení č. 8/VIII/2016
Výkonný výbor OSH Zlín
Ukládá vedoucímu sekretariátu zaslat účastníkům přijetí hasičů hejtmanem Zlínského kraje pozvánky v termínu do 12.4.2016.

Usnesení č. 9/VIII/2016
Výkonný výbor OSH Zlín
Informuje, že jsou připraveny příspěvky okrskůmk čerpání. Příspěvky budou vyplaceny pouze na základě písemného pověření výboru okrsku k převzetí financí (zápis z jednání okrsku).
Ukládá sborům, ve kterých došlo ke změně statutárního zástupce (volbě nového starosty) oproti platnému zápisu ve Spolkovém rejstříku, aby připravili nové podklady k provedení změny zápisu ve SR. Nutno připravit
 - Výpis usnesen valné hromady, na které nová volba proběhla
 - Souhlas statutárního zástupce se zápisem do spolkového rejstříku (ověřený)
 - Příloha k Registračnímu listu SDH
Je nutné použít platné formuláře – viz. www.dh.cz

Usnesení č. 10/VIII/2016
Výkonný výbor OSH Zlín
Schvaluje vyznamenání pro SDH, které v roce 2016 pořádají oslavy výročí založení sborů dle přílohy č. 1 k zápisu z jednání VV OSH Zlín ze dne 5.4.2016
Zamítl návrhy na vyznamenání pro
 - Veroniku Beníčkovou z SDH Zlín – Malenovice
Důvod: v souladu s platným Statutem čestných titulů a vyznamenání není dodržena doba 5 let mezi udělením ČU OSH a navrhovanou medailí „Za příkladnou práci"
 - Ing. Jana Janečku, Tomáše Řiháka, Lukáše Fišera a Ondřeje Fišera z SDH Zlín – Veliková
Důvod: Dle Statutu čestných titulů a vyznamenání mu byla neoprávněně udělena v roce 2011 medaile „Za příkladnou práci", poněvadž nebyla naplněna podmínka, že se uděluje členům – hasičům (tzn. členům, kteří dosáhli věku 18 let) a to nejdříve po 10 letech nepřetržité aktivní práce, takže nejdříve v 28 letech. VV OSH Zlín navrhuje pro jmenované udělit opakovaně Čestné uznání OSH.
Schvaluje ostatní návrhy na vyznamenání pro členy SDH Zlín - Malenovice, Hrobice, Všemina, Vizovice, Zádveřice a Zlín - Veliková
Ukládá vedoucí sekretariátu OSH
 - postoupit návrh na vyznamenání pro člena SDH Vizovice Janu Schovajsovi, Františku Novákovi, Marii Kratinové, Josefu Macíkovi, Pavlu Hodoňovi, Miroslavu Bartošovi, SDH Zlín – Malenovice Josefu Landsfeldovi st., Pavlu Štefkovi, Josefu Landsfeldovi ml., Vítu Bačůvkovi, SDH Zlín – Veliková Janu Tkadlecovi, Jaroslavu Holíkovi, Luboslavu Pekařovi, Karlu Ponížilovi, Karlu Říhákovi, SDH Hrobice Pavlu Červenkovi, Josefu Maršálkovi, Bohumilu Mašláňovi, Jaroslavu Šimečkovi, Jiřímu Kytlicovi k dalšímu projednání ve VV KSH ZK
 - postoupit návrhy na vyznamenání pro členy SDH Vizovice Janu Štalmachovi, SDH Zlín – Malenovice Pavlu Vyoralovi, SDH Všemina Věře Poláškové k dalšímu projednání ve VV SH ČMS.

Usnesení č. 11/VIII/2016
Výkonný výbor OSH Zlín
Ukládá
 - 1. náměstkovi starosty OSH a vedoucímu OORVO připravit pro příští jednání VV OSH pracovní materiál řešící problematiku podmínek platnosti a úplnosti členských průkazů mladých hasičů, jejich výměnu při přechodu do kategorie dorostu a řádných členů SH ČMS (dospělých)
 - Starostovi OSH zaslat poděkování Obci Březová a SDH Březová za vytvoření výborných podmínek pro uskutečnění školení rozhodčích PS
 - Vedoucímu sekretariátu zapracovat chybějící příspěvek za provedené oslavy výročí založení SDH Komárov a Halenkovice do tabulky příspěvků pro okrsky za rok 2015
 - Starostovi OSH, garantovi a starostovi VII. okrsku projednat interně postup řešení situace v SDH Hvozdná
Informuje zájemce o absolvování zkoušek odbornosti Hasič, Strojník, že se můžou nahlásit v sekretariátu OSH Zlín
 - forma a obsah razítek v návaznosti na přeregistraci SDH a nové zápisy ve Spolkovém rejstříku budou projednány ve VV SH ČMS dne 22.4.2016 a předloženy ke schválení na Shromáždění starostů OSH v Přibyslavi dne 23.4.2016. Následně budou informovány všechny SDH v okrese.
Rozhodl v souladu s platným zněním „Statutu odborných rad" změnit název Okresní odborná rada velitelů na Okresní odborná rada represe

 

Ve Zlíně dne 6. dubna 2016

                                                                                                                                Ing. Josef Bernátík v.r.
                                                                                                                                   starosta OSH Zlín