• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Neděle 24 Bře 2019
Home ZH XIV. setkání zasloužilých hasičů Zlínského kraje – Velehrad 2016
XIV. setkání zasloužilých hasičů Zlínského kraje – Velehrad 2016 Tisk Email
Napsal uživatel Vlastimil Nevařil   
Úterý, 11 Říjen 2016 00:00

V pátek dne 7. října 2016 se setkali zasloužilí hasiči z okresů Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín v Turistickém centru Velehrad. Přivítalo je velmi příjemné prostředí velkého sálu s písněmi cimbálové muziky Stojanova gymnázia Velehrad    

Význam a důležitost akce podtrhla účast řady významných hostů, např. hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka, senátora Iva Valenty, starosty Obce Velehrad Mgr. Aleše Mergentála, starosty SH ČMS Ing. Karla Richtera, vedoucího Aktivu zasloužilých hasičů ČR Josefa Netíka a ředitele Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Plk. Ing. Víta Rušara. Dále byli přítomni starosta KSH Zlínského kraje Ing. Josef Bernátík, starostové okresních sdružení Stanislav Pumprla a Václav Holásek, vedoucí oddělení pro zvláštní úkoly Zlínského kraje Ing. Karel Malinovský, pracovnice oddělení pro zvláštní úkoly Zlínského kraje Martina Reková, emeritní hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš, starosta a velitel SDH Velehrad, členové Výkonného výboru OSH Uherské Hradiště a zástupci sponzorů, podílející se na zajištění tohoto krajského setkání. Jednání řídil JUDr. Jiří Gavlas.

 

V úvodu jednání vystoupili se svým kulturním programem žáci ze Základní školy Velehrad.

V oficiální části jednání pozdravil účastníky setkání starosta obce Mgr. Aleš Mergental a starosta OSH Uherské Hradiště Václav Holásek. Ing. Pavel Plachý zhodnotil práci Aktivu ZH Zlínského kraje v průběhu roku 2016. Vedoucí Aktivů ZH jednotlivých okresů br. Zdeněk Janásek, Ing. Pavel Plachý, Jan Kovář a Jan Štalmach seznámili přítomné s podrobnějším hodnocením své činnosti. Následně Ing. Pavel Plachý předložil plán práce aktivu na rok 2017        

Zasloužilí hasiči Zlínského kraje si v dalším průběhu jednání vyslechli slova poděkování za svou celoživotní hasičskou angažovanost. Ta odezněla od všech diskutujících – MVDr. Stanislava Mišáka, Ivo Valenty, Ing. Karla Richtera, Josefa Netíka, Plk. Ing. Víta Rušara, Libora Lukáše a Ing. Josefa Bernátíka, který v závěru svého vystoupení předal hejtmanovi Zlínského kraje MVDr. Stanislavu Mišákovi „Záslužnou medaili SH ČMS – KSH Zlínského kraje III. stupně“ s pořadovým číslem 001 jako výraz poděkování za dlouhodobou podporu dobrovolného hasičského hnutí.

   

Neformální část s krásným koncertem dechové hudby Mistříňanka završila další perfektně připravené setkání zasloužilých hasičů Zlínského kraje.

   

Ve Zlíně dne 10.10.2016
 Zpracoval: Ing. Josef Bernátík, starosta OSH Zlín