Úrazové pojištění pro sportovní činnost

Český olympijský výbor (ČOV) uzavřel s platností od 1. 2. 2019 novou úrazovou pojistku s Pojišťovnou VZP, a.s., č. smlouvy 1310001770. Smlouva se týká celého sportovního prostředí v České republice.

Pro SH ČMS se smlouva začala vztahovat až po uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě tj. dnem  28. 2. 2019. Úrazy, které nastaly po této době a ještě jste je nenahlásili HVP,a.s. tak je můžete hlásit na Pojišťovnu VZP, a.s..

Nové pojištění se týká členů všech subjektů sdružených ve Sdružení sportovních svazů České republiky tedy i Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a jeho pobočných spolků.

Pojištění je platné po celém světě.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ naleznete ZDE.

POJISTNÁ SMLOUVA č. 1310001770 je k dispozici ZDE.

DODATEK č. 1 K POJISTNÉ SMLOUVĚ č. 1310001770 je k dispozici ZDE.

POJISTNÉ PODMÍNKY ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ ČOV jsou k dispozici ZDE.

OZNÁMENÍ ŠKODNÍ UDÁLOSTI Vznik škodní události je nutné oznámit pojišťovně prostřednictvím přiložených formulářů. 

  • Oznámení škodní události z úrazového pojištění.

 V případě  škodní  události  smrti  v důsledku  úrazu,  trvalých  následků  úrazu  s progresí,  denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu, nákladů na invalidní vozík a pohřebních výloh. Na druhé straně formuláře do „Doplňující poznámky“ je nutné uvést jméno a příjmení odpovědného pracovníka konkrétního sportovního svazu a potvrdit razítkem a podpisem skutečnost, že k pojistné události došlo u pojištěné osoby při pojištěné činnosti dle Čl. II. pojistné smlouvy. K formuláři je nutno připojit doklady: kopii zdravotní dokumentace pojištěného týkající se úrazu, v případě trvalých následků kopii dokumentace o průběhu léčení a rehabilitace a kopii lékařské zprávy po ustálení trvalých následků, v případě úmrtí ověřenou kopii úmrtního listu a kopii lékařské zprávy o příčině smrti, kopii policejního protokolu v případě vyšetřování policií.

Oznámení škodní události z úrazového pojištění je k dispozici ZDE.

  • Oznámení škodní události z pojištění pro případ pracovní neschopnosti.

 V případě denního odškodného po dobu pracovní neschopnosti z důvodu úrazu. Na druhou stranu formuláře pod „Požadovaná dokumentace“ je nutné uvést jméno a příjmení odpovědného pracovníka konkrétního sportovního svazu a potvrdit razítkem a podpisem skutečnost, že k pojistné události došlo u pojištěné osoby při pojištěné činnosti dle Čl. II. pojistné smlouvy. K formuláři je nutno připojit doklady: zdravotní dokumentaci pojištěného týkající se pracovní neschopnosti, doklad o pracovní neschopnosti, kopii policejního protokolu v případě vyšetřování policií, kopii propouštěcí zprávy v případě hospitalizace. Případné další potřebné doklady jsou uvedeny v pojistných podmínkách včetně oceňovacích tabulek. Pojišťovna posoudí úplnost předložených dokladů o nahlášení škodní události, případně si vyžádá další dokumenty relevantní k šetření.

Oznámení škodní události z pojištění pro případ pracovní neschopnosti je k dispozici ZDE.

HLÁŠENÍ ŠKODNÍCH UDÁLOSTÍ.

Hlášení zasílejte e-mailem s naskenovanými dokumenty na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ,

nebo doporučenou poštou na adresu:

Pojišťovna VZP, a.s. Odbor likvidace pojistných událostí, Ke Štvanici 656/3186 00PRAHA 8 –Karlín

Kontaktní osoba pro hlášení pojistných událostí: Martina Hovorková – tel. +420233006311

Vaše případné dotazy k pojištění a k hlášení pojistných událostí:

Klientská linka Pojišťovny VZP, a.s. Tel.: +420233006311 E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hod., v pátek od 9:00 do 16:00 hod.)

Vedoucí klientské linky: Mgr. Petra Nedellecová