Pojistná smlouva pro mladé hasiče Kooperativa, platnost do 31. 12. 2017

Tato smlouva byla v platnosti do 31. 12. 2017.

Veškeré úrazy, které se staly do tohoto data se uplatňují z této pojistky bez ohledu na datum nahlášení pojišťovně.

Úrazy, které se staly 1. 1. 2018 a později se hlásí již dle nové smlouvy u pojišťovny Generali

Pojistná smlouva číslo 5400856689

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob

Zvláštní pojsitné podmínky pro úrazové pojištění

Prezentace Jak nahlásit pojistnou událost

Formuláře:

Oznámení pojistné události

Oznámení pojistné události - vzor vyplnění