Mimořádné opatření k 17. 5. 2021

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ k 17. 5. 2021

DOKUMENT KE STAŽENÍ

-          spolkové, sportovní a jim podobné akce bez omezení věku do 10 osob ve vnitřních prostorech, do 50 osob ve vnějších prostorech za předpokladu splnění podmínek uvedených v bodě 18 

-          sportovní příprava bez omezení věku, dále beze změn od nařízení 10. 5. 2021

-          volnočasové akce pro děti a mládež do 18 let, beze změn od nařízení z 10. 5. 2021

Mimořádná a ochranná opatření – co aktuálně platí

!Kapitola Nošení ochranných prostředků dýchacích cest, odstavec 3w – není požadováno při výkonu sportovní činnosti  (závodníci, trenéři, rozhodčí)