Přehled aktuálně platných nařízení pro práci s mládeží

Od zítřka, tj. 10.5. vstupují v platnost nová opatření na území ČR, které se týkají i práce s mládeží. Hlavní změny pro naši činnost jsou následující:

  • Venkovní činnost je povolena na území celé republiky;
  • Skupiny dětí se zvyšují na 30 osob;
  • Děti do 6 let nemusí dokládat výsledek antigenního testu.

Nezapomeňte, že při práci s mládeží je stále zapotřebí zajistit adekvátní prostor pro činnost, a to min. 15 metrů čtverečních na jednu osobu. Děti i vedoucí se musí prokázat, že absolvovali COVID test s negativním výsledkem nanejvýš 72 hodin před schůzkou či jinou aktivitou.

Možnosti prokázání bezinfekčnost jsou následující:

  • předložení potvrzení z veřejného testovacího místa o absolvovaném antigenním testu s negativním výsledkem, nejdéle před 72 hodinami
  • čestné prohlášení od zákonného zástupce (nebo vlastní u osoby starší 18 let) o absolvovaném antigenním testu ve škole nebo školském zařízení s negativním výsledkem, nejdéle před 72 hodinami
  • absolvuje na začátku setkání před kontaktem s ostatními účastníky antigenní test zakoupený v lékárně s negativním výsledkem
  • předložení potvrzení o absolvování RT-PCR testu s negativním výsledkem, nejdéle před 7 dny
  • předložení potvrzení o dokončeném očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 dnů
  • předložení potvrzení o prodělaném laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19, přičemž u osoby uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů.

VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ O NEGATIVNÍM VÝSLEDKU TESTU NAJDETE ZDE

Více najdete V ČLÁNKU ČRDM ZDE a v DOKUMENTU MZČR ZDE

Náhled, jak Čestné prohlášení může vypadat:

Cestne prohlaseni vzor