Volební speciál Hasičských novin pro VI. sjezd SH ČMS

Zveřejňujeme pro vás VOLEBNÍ SPECIÁL Hasičských novin č.11, ve kterém představujeme kandidáty pro volby na VI. sjezd SH ČMS. Sjezd se uskuteční 9. července na výstavišti v Brně. V novinách najdete prezentaci kandidátů na funkci starosty SH ČMS, jeho náměstků a na funkci předsedy Ústřední kontrolní a revizní rady SH ČMS. Cílem redakce je snaha po co nejširším představení všech kandidátů pro volby na dlouho očekáváném VI. sjezdu SH ČMS. Speciální číslo bude součástí sjezdových materiálů. 

Doufáme, že číslo zaujme nejenom delegáty, ale i všechny hasiče a hasičky, kterým záleží na směřování sdružení na dalších pět let.

VOLEBNÍ SPECIÁL - KE STAŽENÍ