Vítáme Vás na oficiálních stránkách SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Zlín. Ke dni 1.1. 2023 máme evidováno celkem 7 443 členů ve 116 sborech dobrovolných hasičů. V našich řadách je také 2 099 dětí a mládeže ve věku do 18 let.
Najdete zde informace o práci jednotlivých orgánů OSH, soutěžích dospělých a dětí, kontakty a také právní dokumenty týkající se dobrovolných hasičů a jejich činnosti.
 

Novinky

Novinky z úseku mládeže

Novinky z úseku prevence

Novinky z úseku represe

Novinky - výsledky soutěží

Stovky dobrovolných hasičů z celé ČR pomáhají obcím postiženým přírodní katastrofou

Obce na jižní Moravě i v Ústeckém kraji, mají společného jmenovatele. Živelnou pohromu. 
Letošní rok opět posunul pomyslnou hranici v nasazení všech složek Integrovaného záchranného systému. Dobrovolné hasiče nevyjímaje. 
Řešení mimořádných událostí spojených s pandemií onemocnění COVID 19, vystřídalo masivní nasazení spojené s odstraněním následků větrných tornád. Stovky dobrovolných hasičů pomáhají přímo v postižených obcích. Další stovky členů Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska organizují veřejné sbírky pro postižené. Obrovské nasazení pak dobrovolní hasiči prokazují při náročné logistice, kdy je třeba humanitární pomoc dopravit přímo k potřebným.

Složitým obdobím, které pro nás dobrovolné hasiče započalo v březnu roku 2020 a prakticky bezmála po roce a půl ještě neskončilo procházíme všichni na výbornou! Všem děkuji za maximální nasazení. Ať už se jedná o první linii, práci v krizových orgánech obcí, v týlovém zajištění zasahujících, v sociální pomoci postiženým, nebo všem těm, kteří organizují humanitární sbírky a pomoc.

Obrovské poděkování patří i těm sborům, které v rámci svých aktivit s mládeží přijali děti z postižených obcí a rodin, aby ulehčily starosti s obnovou zničených domovů.

Bc. Robert Kučera - vedoucí ústřední odborné rady represe SH ČMS